Golden Topaz Resort

Giảm 20% cho khách đặt phòng trước 90 ngày

Giảm 20% cho khách đặt phòng trước 90 ngày

Điều kiện: không hoàn, không hủy, thanh toán 100% ngay thời điểm đặt phòng.