Golden Topaz Resort

Giảm 10% cho khách đặt phòng trước 45 ngày

Giảm 10% cho khách đặt phòng trước 45 ngày

Điều kiện: không hoàn, không hủy, thanh toán 100% ngay thời điểm đặt phòng.